Välkommen till

STEAB Svensk Tryckluftsexpert AB


STEAB är ett företag som har varit verksamt inom tryckluftsbranschen sedan 1974. Vi är generalagenter för Gardner Denver/Bottarini kompressorer i Sverige och återförsäljare av diverse tryckluftsmaskiner, verktyg, smörjmedel och övriga industriförnödenheter.

STEAB har en egen serviceverkstad. Utöver ett komplett lager av reservdelar till Bottarinis kompressorer, tillhandahåller vi även reservdelar och filter till de vanligaste andra fabrikaten.