STEAB har ett heltäckande kompressorprogram för att täcka behovet i ditt företag.
Vi har även ett komplett filterprogram för att höja kvalitén på tryckluften.
Våra leverantörer av kompressorer är Gardner Denver, Bottarini, Balma och Reno

STEAB har ett heltäckande sortiment av
  • Skruvkompressorer
  • Kolvkompressorer
  • Mobila kompressorer
  • Dentalkompressorer
  • Olje/ vattenseparatorer
  • Luftbehållare
  • Kyltorkar
  • Filter
  • Elektroniska kondensavtappare